Tursejlerudvalg

De fleste medlemmer sejler tursejlads af egen drift, så der er ikke et stort behov for arrangerede ture i klubregi - to årlige sejladser ligger imidlertid helt fast; Ringøen Rundt og Sjælland Rundt På Indersiden:
 
 
 
Ringøen Rundt er en af klubbens faste traditioner, og sejles altid Kristi Himmelfartsdag. Alle medlemmer inviteres til skippermøde i klubhuset ved 10-tiden; her aftales dagens sejlads. Tilmelding er ikke nødvendig. Man sejler i det man har - jolle, sejl- eller motorbåd - eller finder nogle klubkammerater, at sejle med.
Bent tager imod store og små sponsorpræmier til Ringøen Rundt hele året - alt fra kuglepenne til kuglegrill har interesse!
 
Bent Sørensen
Telefon 40 50 99 04
  
Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) sejles sidste weekend inden Skt. Hans aften. Halvdelen af de godt 100 både, som plejer at deltage fra alle Isefjordkredsens klubber, er tursejlere.
Sjælland Rundt På Indersiden arrangeres af en flok ildsjæle fra flere sejlklubber.
 
Lars Plejdrup
Telefon 40 81 67 64
E-mail lars.plejdrup<>gmail.com