Kapsejladsudvalg og kapsejlads relaterede kontakter


 
Kapsejladsudvalg
Uden for udvalget 

Henrik Thomasen (formand)
Telefon: 25114374

Kim Poulsen
20936807
E-mail:  hskk.poulsen<>mail.com
 
 

 
Gunnar Thyrsted (Single-hand kagekoordinator)
Telefon: 46 49 80 26
E-mail: gut<>baad.dk

 
Tina og Lars Plejdrup (SRPI)
Telefon: 40 81 67 64
E-mail: lars.plejdrup<>gmail.coml.com

Lars Augustesen (kapregnskab+ kaphjemmeside)
41407369
E-mail: augustesen20<>gmail.com