Kapsejladsudvalg og kapsejlads relaterede kontakter

Kapsejlads intro....
 
Kapsejladsudvalg
Uden for udvalget 
Lars Augustesen (formand)
Telefon:  41 40 73 69
E-mail: augustesen20<>gmail.com

 
Henrik Thomasen
 
 
Rasmus Rosenkvist
Telefon: 23 83 15 23
E-mail rasmus<>rosenkvist.net 
 
Gunnar Thyrsted (Single-hand kagekoordinator)
Telefon: 46 49 80 26
E-mail: gut<>baad.dk
 
Anne og Hans Olsen (Single-hand dommerduo)
Telefon 46 15 11 04
E-mail: hkjeldal<>webspeed.dk 
 
Tina og Lars Plejdrup (SRPI)
Telefon: 40 81 67 64
E-mail: lars.plejdrup<>gmail.com
 
Mere kan skrives her...