Havnefoged, havne- og svajerudvalg

Havne- og svajområdet danner rammen om sejklubbens aktiviteter, og er dermed vores vigtigste aktiver.
 
Havnemyndighed / Havnefoged
 
Havnemyndighed / Havnefoged (efter ændringer)

Salg og ombytning af nøgler: Havnefogeder og bestyrelsen.

Dan Poulsen (daglig drift),
Telefon  40 91 60 70, E-mail  dapprivat<>gmail.com
Styrer landområdet på havnen, samt indberetter både og joller på land omkring 1. juni og 1. december til kassereren.

Mejnert Rasmussen (administrative opgaver),
Telefon 29 29 24 14, E-mail tut.ny<>hotmail.com
Tildeler faste havnepladser, sæsonpladser, jollepladser og lånepladser samt holder havnen ajour på hjemmesiden og i klubhuset.
 
Jørgen Binzer (søsætning og bådoptagning),
Telefon  46 40 85 09, E-mail  joergen.binzer<>gmail.com
Fastsætter de tre søsætninger + de tre optagninger; samt repræsenterer HSS i Fjordudvalget.
 
Havneudvalg
 
Henrik Jensen (Havneudvalgsformand)
Telefon  40 10 31 65, E-mail  henrik-b-jensen<>hotmail.dk

Jeroen Peters (Svajerformand)
Telefon 61 30 17 64, E-mail jwfpeters<>hotmail.com
Står for udlægning og optagning af p-ringe og svajbøjer, samt fordeling af svajpladserne.