Sejlklubbens bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og har jævnfør vedtægterne, den øverste ledelse af klubben, og ansvaret for klubbens økonomi. Klubbens udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen - bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder vises i kursiv:
   
Formand  Lars Jørgen Andresen
20 48 61 91 - lars.andresen<>snaeurope.com 
Kjøbmagergade 10, 4070 Kirke Hyllinge
    - havneudvalg
    - havnefogeder
    - nye medlemmer
    - Lejre Kommune
    - Herslev Bylaug
    - hjertestarter
    - administration af bomsystem
       (back-up)
  
Næstformand  Lars Borup
21 78 67 33 - lars<>borup1.dk
    - oldfrue
    - festudvalg
    - udlån af hus
    - kulturudvalg
    - havnevagter
    - Isefjordkredsen
Bestyrelsesmedlem Johnny Poulsen
20 25 76 29 - jpo1000<>icloud.com
    - sejlerskole
    - tursejlerudvalg
    - juniorudvalg
    - svajerudvalg
    - Blåt Flag
 
Bestyrelsesmedlem  Rasmus Rosenkvist
23 83 15 23 - rasmus<>rosenkvist.net 
    - husudvalg
    - kapsejladsudvalg
    - seniorjolleudvalg
    - administration af bomsystem 
    - hjemmeside
Kasserer  Dirch Zibrandtsen
61 22 56 82 - hsskasserer<>gmail.com
    - økonomi
    - privatlivspolitik


 

 
Referater fra udvalgs- og bestyrelsesmøder, og fra sejlklubbens generalforsamlinger

Kontakt bestyrelsen - send en kort beskeder med ændring af kontaktinformation, forslag og spørgsmål til bestyrelsen. Du får senest svar, kort tid efter næste bestyrelsesmøde.
 
Privatlivspolitik for Herslev Strand Sejlklub