HSS' forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎

Sejladser i 'Fjordlandet'

Her findes invitationer til sejladser i Fjordlandet. Støt de arrangerende sejlklubber med tidlige tilmeldinger!

RS Juniorstævne 16/8-20

indsendt 29. jul. 2020 21.21 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 29. jul. 2020 21.24 ]

Roskilde Sejlklub inviterer til juniorstævne søndag den 16. august for Optimist C/B, Zoom8, RS Feva og Laser Radial (hvis andre klasser er interesserede, så kontakt os gerne).
Tilmelding: Send en mail til junior.sejl.4000@gmail.com med navn, klub, jolletype og sejlnummer
 
Startgebyr: 100 kr. betales på dagen
 • Registrering: Mellem kl. 8.00 og 9.00 i klubhuset
 • Skippermøde: kl. 9.00
 • Første start: kl. 10.00
Efter sejlads er der grillpølser og sodavand til sejlere. 
Det kan godt være lidt svært at komme til med biler ved selve klubhuset, så vi anbefaler at I parkerer på den offentlige parkeringsplads ved museumsøen og trækker jollerne på jollevogne til klubhuset. 
Hvis nogen medbringer en følgebåd, så send os lige en mail.
 
Vi glæder os til at se jer alle.
Juniorafdelingen i Roskilde Sejlklub

Sydfjordsstævne 29/8-20

indsendt 15. jul. 2020 07.13 af Kapsejladsudvalg Hss   [ opdateret 21. jul. 2020 02.17 ]


Herslev Strand Sejlklub inviterer kapsejlere, tursejlere og single-hand sejlere til Sydfjordstævne lørdag den 29. august. 
 • Kapsejlads med to eller tre sejladser på op-ned bane på Yderbredningen, efterfulgt af en kort distancebane tilbage til Herslev. Hvis fire sejladser gennemføres som planlagt, fratrækkes det dårligste resultat på op-ned bane. 
  Første start på Yderbedingen er planlagt til klokken 11:00.
   
 • Crusingregatta (ræs for sjov) for dem, der ikke orker op-ned baner, kapsejladsregler, eller ikke har gyldigt målebrev (DS certifikat). Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev.
  Der sejles efter almindelige søvejsregler, og startes efter TurLys respittider, så bådene teoretisk bør komme samlet i mål, så ventetiden mellem de to distancesejladser reduceres mest muligt. Første båd starter ved Herslev klokken 10:30.
     
 • Single-hand har i to år haft over ti tilmeldte både, og må siges at være et hit. Der sejles på samme baner som ved cruisingregattaen, med start efter TurLys respittider, og efter almindelige søvejsregler. Bådene bør i teorien komme samlet i mål - men sådan går det jo aldrig - første båd starter ved Herslev klokken 10:30.
   
 • Tursejlads er et afslappet alternativ, der afprøves i år, i forsøg på at få nye deltagere med. Der startes ved det gule kapsejladsmærke nærmest havnen mellem klokken 11:00 og 11:15, og der gås i mål ved samme mærke, så tæt på tre timer efter starttidspunktet, som det er muligt. Den sejlede distance divideres med bådens TurLys, og båden, der har sejlet den længste korrigerede distance, vinder.   
Som sædvanlig modtager alle deltagere moderate præmier, og overaltvinderne i de fire klasser - kapsejlads, cruisingregatta,  single-hand og tursejlads - trækker lod om en ekstrapræmie blandt de øvrige deltagere i deres klasse.
 
Alle Dansk Sejlunions retningslinjer følges før, under og efter sejladserne. F.eks. vil skippermøde og præmieoverrækkelse foregå udendørs, og med sikker afstand. På grund af corona-situationen må vi desværre aflyse den sædvanlige sejlerfest, og nøjes med at invitere til hyggeligt samvær og fri grill lørdag aften. For at holde styr på, hvor mange vi bliver, bedes man ved tilmelding oplyse et realistisk antal personer - så kan vi nemlig melde 'fuldt hus', hvis det skønnes, at vi kommer i nærheden af max-kapaciteten. 
 
Sejladsbestemmelser laves efter sommerferien, og vil kunne findes her (informationen vedrører lige nu Sydfjordsstævne 2019).
 
 
    
   
   
     

SRPI i 'Covid-19 udgave'

indsendt 27. apr. 2020 08.20 af Kapsejladsudvalg Hss   [ opdateret 14. jul. 2020 23.22 ]

SRPI 2020 sejles 20-21. juni i en begrænset 'Covid-19 udgave' i stedet for det planlagte 25-års jubilæum - vi kalder sejladsen SRPI 24½  

Jubilæumssejladsen udsættes et år, men vi gennemfører en begrænset 'Covid-19 udgave' med reduceret socialt samvær, og uden det sædvanlige præmieorgie ved 'præmieoverrækkelse med pral' - i den anledning sænkes startgebyret til en hundredelap, ved tilmelding senest 14. maj. 
Blæsevejr i Kulhusrenden - SRPI 2008
Feltet bliver uden tvivl mindre, end det plejer, men mange deltagere har fortalt, at Sjælland Rundt På Indersiden er årets sejlads, og flere ønsker at sejle SRPI på en sundhedsmæssig forsvarlig vis. Derfor har gode kræfter været i gang med at planlægge SRPI 2020 i en begrænset "Covid-19 udgave" i stedet for det flotte 25-års jubilæum, der  var annonceret. 
 
Kort fortalt går det ud på at ... 
 • man sejler med så få ombord som muligt, og følger Dansk Sejlunions retningslinjer
 • der sejles med behørig afstand, i gensidig respekt for hinanden 
 • alt organiseret, socialt samvær lørdag aften er sløjfet 
 • præmieorgiet udgår for at undgå smitterisiko  
 • bedste båd fra hvert startsted modtager en startstedspræmie, og vi finder helt sikkert på mere 
 • deltagergebyret nedsættes til 100 kr. indtil torsdag 14. maj - derefter gælder normalprisen igen
Omkring halvdelen af bådene plejer at sejle med en eller to sejlere ombord, og en del både sejles af familie-besætninger; alligevel forventes feltet at blive en betydeligt mindre end de 120-140 både, der plejer at deltage. På den anden side, kan der jo komme en del ’debutanter’, som vil prøve en anderledes sejladsform, eller bare trænger til at få saltvand og vind i håret ovenpå et usædvanligt forår - det bliver spændende at se. 
  
Der er ingen tvivl om, at det bliver en anderledes Sjælland Rundt På Indersiden, men vi er sikre på, at det bliver en god én af slagsen!
 

Kredsmøde 2/2-20

indsendt 10. jan. 2020 22.20 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 10. jan. 2020 22.24 ]

Til alle klubformænd og juniorledere samt øvrige interesserede i Isefjordskredsen.
 
Sidste år besluttede vi i Isefjordskredsen at vores samarbejdet fremadrettet skulle have det grundfundament, at vi mødes første søndag i februar måned for at vidensdele og koordinere sejlklubberne imellem.
 
Dette har vi i Isefjordskredsen valgt at kombinere med den invitation til dialog møde om kredsenes fremtid, som Leon Träger fra DS allerede tidligere har udsendt til alle formænd, og som vi håber at rigtigt mange vil tilmelde sig:
Søndag 2. februar Kl. 13:00 – 15:00:
 
 
Vi har nok taget DS mødets indhold lidt på forkant i de sidste par år, da vi jo har formuleret et simpelt basis koncept for vort fremtidige samarbejde, men da dette møde kan biddrage med nye vinkler og samtidigt er åbent for en bredere gruppe af klubber giver det i vores optik rigtig god mening at kombinere møderne.
 
Derfor vil vi i forlængelse af DS mødet fra 15 - 17 fortsætte med den oprindelige rammesætning, men evt. også med en åben invitation til at evt. gæster uden for kredsen kan deltage såfremt de har lyst.
 
Søndag 2. februar Kl. 15:00 – 17:00:
 
Programmet / dagsordenen for denne del af mødet ser vi således:
 
15.00 - 15.20 Fællesmøde for alle
15.20 - 16.40 Møde i Ungdomsledergruppen, vidensdeling og koordinering
15.20 - 16.40 Møde i Formandsgruppen, vidensdeling og koordinering
15.20 - 16.40 Møde i Kapsejladsgruppen (evt. kombineret med formandsgruppen), vidensdeling og koordinering
16.40 - 17.00 Fælles opsummering
17.00 Stafetten gives videre til næste års møde, farvel og på gensyn på vandet til sommer.

Vi sørger for kaffe og lidt forplejning og ønsker bl.a. derfor din tilmelding:
 

Jyllinge Open 28/9-19

indsendt 10. sep. 2019 13.36 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 10. sep. 2019 13.38 ]

Jyllinge Sejlklub indbyder til Jyllinge Open, lørdag 28. september 2019.
 
Jyllinge Open afholdes på Roskilde Fjord, mellem Jyllinge og Roskilde.
 
Alle kapsejlere er velkomne. Vi sejler to op-ned baner, og derefter en distancesejlads på 11 sømil, rundt i Roskilde Bredning og Kattinge Vig.
 
Reservér dagen til ræs på fjorden.
 
Præmieoverrækkelsen vil finde sted umiddelbart efter dommerbåden er i havn, og resultater er udregnet. Der vil være lidt at drikke i Jyllinge Sejlklubs klubhus i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
 
De bedste sejlerhilsner og vel mødt!
 
Jyllinge Sejlklubs kapsejladsudvalg
 
Tilmelding til Jyllinge Open (hurtigst muligt, og senest 25. september)
 
Sejladsbestemmelser mm. findes i stævnets FaceBook gruppe 

Wayfarer stævne 5-6/10-19

indsendt 5. sep. 2019 12.36 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 5. sep. 2019 12.47 ]

Invitation til Wayfarer efterårsstævne i Herslev Strand Sejlklub, weekenden 5-6. oktober 2019 
Tilmelding via dette link, senest 1. oktober.
 
Deltagergebyr: kr. 450,- betales via mobilepay: 59142 

Første start er planlagt til
 • lørdag 11:00
 • søndag 10:00 
For deltagergebyret får du - foruden gode kapsejladser: 
 • Morgenmad lørdag og søndag
 • Smør-selv-madpakke og moleøl lørdag og søndag 
 • Aftensmad / sejlerfest lørdag 
Ved sejlerfesten kan øl, vand og vin købes til rimelige priser. 

Vi håber at se mange Wayfarer sejlere både på vandet og til sejlerfesten lørdag aften. 
 
Overnatning kan foregå i klubhuset. 

Sejladsbestemmelser udleveres ved ankomst i bureau. 
 
For sejlere der ønsker at ankomme fredag aften, er der også mulighed for dette; kontakt Jan Kjeldsen for koordinering mm. 
 
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt: Jan Kjeldsen 4032 7109 eller Lars Jørgen Andresen 2048 6191 

De bedste sejlerhilsner, og på gensyn !! 

Herslev Strand Sejlklub
 
 
Fotos: Søren Svarre / sejlfoto.dk

Afriggersejlads 29/9-19

indsendt 27. aug. 2019 09.07 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 27. aug. 2019 09.11 ]

Roskilde Sejlklub inviterer til den traditionsrige afriggersejlads, søndag 29. september
 
Ud over forskudt start efter handicap har vi i år lagt en stjernebane, så banen bliver lidt længere og vi mødes flere gange undervejs.
 
Tilmelding m.m. via www.rosejl.dk/

Orø Rundt Classic 7/9-19

indsendt 18. aug. 2019 00.33 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 18. aug. 2019 00.36 ]

Orø Sejlklub og Orø Bådelaug byder velkommen til Orø Rundt Classic2, lørdag 7. september: Sejlads i to omgange - Kap- og tursejlads, og herefter klubfest i det hyggelige klubhus om aftenen. Der er plads til 50 spisende gæster og der er kun først til mølle der tæller  UDSOLGT 
Bandet Lulus Venner spiller igen - de blev booket ugen efter sidste års fede aften.
Kapsejladsen Orø Rundt Classic afvikles af Orø Sejlklub som enkeltbådssejlads efter DH og med respitstart. Første båd starter fra klokken 10:00. Skippermøde klokken 09:00 i klubhuset.
Denne sejlads kræver gyldig licens og man skal ud over skippernavn, e-mail og tlf.nr.,
oplyse gyldigt certifikat nr. ved tilmelding.
Certifikatet efterprøves på websejler.dk for gyldighed og data derfra bruges til tidsberegningen.
Beregningsgrundlag er TA-målet GPH.
Starterne beregnes efter tilmeldingsfristen er udløbet. Der kan ikke rettes i certifikater efter tilmelding. Båddata der er ændret senere, vil ikke blive anvendt. 
DH-både og Folkebåde i samme løb. Alle efter DH.
Sejladsen er for alle både et enkeltbådsløb uden yderligere løbsinddeling. En distancesejlads med start og mål på Orø.
Her gælder det om at vinde. En helt almindelig kapsejlads.
1. Præmien hér, vil mindst være vandrepokalen Godthaabsgaardpokalen. Sidstepræmien er den berygtede, men smukke luk-leddet præmie: Havelågen.
Tursejladsen Orø Rundt Classic er en distancesejlads for kølbåde, der sendes samme vej rundt om øen som kapsejladsen. Her tildeles man et TurLYSSkippermøde for Tursejladsen er også klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tursejladsen kræver ikke licens og man skal ud over skippernavn, email og tlf.nr., påføre sejlnummer ved tilmelding.
Har man et bedaget målebrev til sin båd, kan man i meddelelsesområdet i tilmeldingen skrive sit LYS. Ellers finder vi et passende og retfærdigt. Der ikke kan diskuteres og der kan ikke indgives protester i dette løb. Vil man sejle efter regler, løser man licens og tilmelder sig kapsejladsen.
Tursejladsen Orø Rundt gennemføres med LYS og også med respitstart. Tursejlerne startes sammen med kapsejlerne og har forsøgsvis samme bane. Tursejlende både skal føre yachtflag på hækken og her gælder søfartsregler og ISAF’s: ”Simple regler for kapsejlads”. 

Sydfjordsstævne 24/8-19

indsendt 1. jul. 2019 04.42 af Kapsejladsudvalg Hss   [ opdateret 9. sep. 2019 04.52 af Lars Plejdrup ]


Herslev Strand Sejlklub inviterer kapsejlere, tursejlere og single-hand sejlere til Sydfjordstævne lørdag den 24. august. 
 • Kapsejlads med to eller tre sejladser på op-ned bane på Yderbredningen, efterfulgt af en kort distancebane tilbage til Herslev. Hvis fire sejladser gennemføres som planlagt, fratrækkes det dårligste resultat på op-ned bane. 
   
 • Crusingregatta (ræs for sjov) for dem, der ikke orker op-ned baner, kapsejladsregler, eller ikke har gyldigt målebrev (DS certifikat). Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev. Der startes efter TurLys respittider.
   
 • Single-hand var det helt store hit i 2018, med 11 deltagere. Der sejles igen på samme baner som ved cruisingregattaen, med start efter TurLys respittider, og efter almindelige søvejsregler. 
I forhold til sidste år er stævnet forbedret på et par punkter:
 • Der sejles på adskilte baner: Mærkerne samt start- og mållinje på kapsejlernes bane indgår ikke i distancebanerne, single-hand og cruisingsejlerne benytter. Udover større sikkerhed giver ændringen mindre ventetid mellem sejladserne for alle parter.
   
 • Respitstart indføres på banerne for cruisingregatta og single-hand, så bådene bør komme samlet i mål - i hvert fald teoretisk - så ventetiden mellem de to distancesejladser reduceres mest muligt. 
  Hurtigste båd starter sidst, og første båd i mål vinder sejladsen.
Der laves ikke om på HSS' usædvanlige præmiering af deltagerne:
 • Alle deltagere modtager moderate præmier.
   
 • Overaltvinderne i de tre klasser - kapsejlads, cruisingregatta og single-hand - trækker lod om en ekstrapræmie blandt de øvrige deltagere i deres klasse.
Hvis du er hurtig med tilmeldingen kan du få det hele for det halve: Deltagergebyret er kun kr. 100,- ved tilmelding senest 15. august. Fra 16. august er gebyret kr. 200,- indtil der lukkes for tilmeldinger, torsdag inden stævnet.
 
Der er sejlerfest lørdag aften, og SRPI 'præmieoverrækkelse med pral' samt jollestævne for juniorer om søndagen. Sidste frist for tilmelding til sejlerfesten er søndag 18. august, med mindre der er 'udsolgt'  inden da.  
    
   
   Sydfjordsstævne 2013
     

Hesselø Rundt 31/8-19

indsendt 17. jun. 2019 01.53 af SRPI Inderfjord   [ opdateret 17. jun. 2019 01.57 af Lars Plejdrup ]Hundested Motor & Sejlklub og Lynæs Sejl og Kajakklub indbyder i samarbejde til den traditionsrige Hesselø Rundt, lørdag 31. august 2019.
 
Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2017-2020 Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden gyldigt DH-målebrev, efter Tur-Lys.
 
Tilmelding skal ske senest 24. august 2019. Startgebyret er kr. 250, som betales på MobilePay 25590 eller ved bankoverførsel til konto 5031-0001215282. Der angives certifikat nr., klub, evt. havnepenge og navn i beskedfeltet til beløbsmodtageren. 
 
Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn. Varselssignal afgives kl. 08:55. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord. Første start er kl. 09:00
 
Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider www.lynaes.dk og www.hms-hundested.dk
 
Skippermøde med morgenkaffe finder sted i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus kl. 07:30 den 31/8. Banens længde er 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved varselssignalet. Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 20:00. Præmieuddeling en time efter sidst båd i mål, senest kl. 2100. Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse valgfri for natten mellem 30-31/8 eller 31/8-1/9, husk at anføre hvilket døgn du overnatter ved betaling og du skal ikke anvende betalingsautomaten på havnen, men betale i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus. 
 
Hesselø Rundt har i mange år med succes været afholdt af HMS. I 2019 står både Hundested og Lynæs` sejlklubber for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt om øen er meget smuk og der sejles langs med en af landets største sælkolonier. Der vil ikke være deltagelse for både med kun et besætningsmedlem (singlehand). Spørgsmål kan rettes til Hans-Kurt Andersen på e-mail h-k1@outlook.dk eller Niels Roos på email unroos@gmail.com

1-10 of 12