HSS' forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎

Sejladser i 'Fjordlandet'

Her findes invitationer til sejladser i Fjordlandet. Støt de arrangerende sejlklubber med tidlige tilmeldinger!

Jyllinge Open 28/9-19

indsendt 10. sep. 2019 13.36 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 10. sep. 2019 13.38 ]

Jyllinge Sejlklub indbyder til Jyllinge Open, lørdag 28. september 2019.
 
Jyllinge Open afholdes på Roskilde Fjord, mellem Jyllinge og Roskilde.
 
Alle kapsejlere er velkomne. Vi sejler to op-ned baner, og derefter en distancesejlads på 11 sømil, rundt i Roskilde Bredning og Kattinge Vig.
 
Reservér dagen til ræs på fjorden.
 
Præmieoverrækkelsen vil finde sted umiddelbart efter dommerbåden er i havn, og resultater er udregnet. Der vil være lidt at drikke i Jyllinge Sejlklubs klubhus i forbindelse med præmieoverrækkelsen.
 
De bedste sejlerhilsner og vel mødt!
 
Jyllinge Sejlklubs kapsejladsudvalg
 
Tilmelding til Jyllinge Open (hurtigst muligt, og senest 25. september)
 
Sejladsbestemmelser mm. findes i stævnets FaceBook gruppe 

Wayfarer stævne 5-6/10-19

indsendt 5. sep. 2019 12.36 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 5. sep. 2019 12.47 ]

Invitation til Wayfarer efterårsstævne i Herslev Strand Sejlklub, weekenden 5-6. oktober 2019 
Tilmelding via dette link, senest 1. oktober.
 
Deltagergebyr: kr. 450,- betales via mobilepay: 59142 

Første start er planlagt til
 • lørdag 11:00
 • søndag 10:00 
For deltagergebyret får du - foruden gode kapsejladser: 
 • Morgenmad lørdag og søndag
 • Smør-selv-madpakke og moleøl lørdag og søndag 
 • Aftensmad / sejlerfest lørdag 
Ved sejlerfesten kan øl, vand og vin købes til rimelige priser. 

Vi håber at se mange Wayfarer sejlere både på vandet og til sejlerfesten lørdag aften. 
 
Overnatning kan foregå i klubhuset. 

Sejladsbestemmelser udleveres ved ankomst i bureau. 
 
For sejlere der ønsker at ankomme fredag aften, er der også mulighed for dette; kontakt Jan Kjeldsen for koordinering mm. 
 
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt: Jan Kjeldsen 4032 7109 eller Lars Jørgen Andresen 2048 6191 

De bedste sejlerhilsner, og på gensyn !! 

Herslev Strand Sejlklub
 
 
Fotos: Søren Svarre / sejlfoto.dk

Afriggersejlads 29/9-19

indsendt 27. aug. 2019 09.07 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 27. aug. 2019 09.11 ]

Roskilde Sejlklub inviterer til den traditionsrige afriggersejlads, søndag 29. september
 
Ud over forskudt start efter handicap har vi i år lagt en stjernebane, så banen bliver lidt længere og vi mødes flere gange undervejs.
 
Tilmelding m.m. via www.rosejl.dk/

Orø Rundt Classic 7/9-19

indsendt 18. aug. 2019 00.33 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 18. aug. 2019 00.36 ]

Orø Sejlklub og Orø Bådelaug byder velkommen til Orø Rundt Classic2, lørdag 7. september: Sejlads i to omgange - Kap- og tursejlads, og herefter klubfest i det hyggelige klubhus om aftenen. Der er plads til 50 spisende gæster og der er kun først til mølle der tæller  UDSOLGT 
Bandet Lulus Venner spiller igen - de blev booket ugen efter sidste års fede aften.
Kapsejladsen Orø Rundt Classic afvikles af Orø Sejlklub som enkeltbådssejlads efter DH og med respitstart. Første båd starter fra klokken 10:00. Skippermøde klokken 09:00 i klubhuset.
Denne sejlads kræver gyldig licens og man skal ud over skippernavn, e-mail og tlf.nr.,
oplyse gyldigt certifikat nr. ved tilmelding.
Certifikatet efterprøves på websejler.dk for gyldighed og data derfra bruges til tidsberegningen.
Beregningsgrundlag er TA-målet GPH.
Starterne beregnes efter tilmeldingsfristen er udløbet. Der kan ikke rettes i certifikater efter tilmelding. Båddata der er ændret senere, vil ikke blive anvendt. 
DH-både og Folkebåde i samme løb. Alle efter DH.
Sejladsen er for alle både et enkeltbådsløb uden yderligere løbsinddeling. En distancesejlads med start og mål på Orø.
Her gælder det om at vinde. En helt almindelig kapsejlads.
1. Præmien hér, vil mindst være vandrepokalen Godthaabsgaardpokalen. Sidstepræmien er den berygtede, men smukke luk-leddet præmie: Havelågen.
Tursejladsen Orø Rundt Classic er en distancesejlads for kølbåde, der sendes samme vej rundt om øen som kapsejladsen. Her tildeles man et TurLYSSkippermøde for Tursejladsen er også klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn.
Tursejladsen kræver ikke licens og man skal ud over skippernavn, email og tlf.nr., påføre sejlnummer ved tilmelding.
Har man et bedaget målebrev til sin båd, kan man i meddelelsesområdet i tilmeldingen skrive sit LYS. Ellers finder vi et passende og retfærdigt. Der ikke kan diskuteres og der kan ikke indgives protester i dette løb. Vil man sejle efter regler, løser man licens og tilmelder sig kapsejladsen.
Tursejladsen Orø Rundt gennemføres med LYS og også med respitstart. Tursejlerne startes sammen med kapsejlerne og har forsøgsvis samme bane. Tursejlende både skal føre yachtflag på hækken og her gælder søfartsregler og ISAF’s: ”Simple regler for kapsejlads”. 

Sydfjordsstævne 24/8-19

indsendt 1. jul. 2019 04.42 af Kapsejladsudvalg Hss   [ opdateret 9. sep. 2019 04.52 af Lars Plejdrup ]


Herslev Strand Sejlklub inviterer kapsejlere, tursejlere og single-hand sejlere til Sydfjordstævne lørdag den 24. august. 
 • Kapsejlads med to eller tre sejladser på op-ned bane på Yderbredningen, efterfulgt af en kort distancebane tilbage til Herslev. Hvis fire sejladser gennemføres som planlagt, fratrækkes det dårligste resultat på op-ned bane. 
   
 • Crusingregatta (ræs for sjov) for dem, der ikke orker op-ned baner, kapsejladsregler, eller ikke har gyldigt målebrev (DS certifikat). Der sejles to distancesejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind): Én sejlads fra Herslev til Egehoved i Yderbredningen, og én sejlads tilbage fra Egehoved til Herslev. Der startes efter TurLys respittider.
   
 • Single-hand var det helt store hit i 2018, med 11 deltagere. Der sejles igen på samme baner som ved cruisingregattaen, med start efter TurLys respittider, og efter almindelige søvejsregler. 
I forhold til sidste år er stævnet forbedret på et par punkter:
 • Der sejles på adskilte baner: Mærkerne samt start- og mållinje på kapsejlernes bane indgår ikke i distancebanerne, single-hand og cruisingsejlerne benytter. Udover større sikkerhed giver ændringen mindre ventetid mellem sejladserne for alle parter.
   
 • Respitstart indføres på banerne for cruisingregatta og single-hand, så bådene bør komme samlet i mål - i hvert fald teoretisk - så ventetiden mellem de to distancesejladser reduceres mest muligt. 
  Hurtigste båd starter sidst, og første båd i mål vinder sejladsen.
Der laves ikke om på HSS' usædvanlige præmiering af deltagerne:
 • Alle deltagere modtager moderate præmier.
   
 • Overaltvinderne i de tre klasser - kapsejlads, cruisingregatta og single-hand - trækker lod om en ekstrapræmie blandt de øvrige deltagere i deres klasse.
Hvis du er hurtig med tilmeldingen kan du få det hele for det halve: Deltagergebyret er kun kr. 100,- ved tilmelding senest 15. august. Fra 16. august er gebyret kr. 200,- indtil der lukkes for tilmeldinger, torsdag inden stævnet.
 
Der er sejlerfest lørdag aften, og SRPI 'præmieoverrækkelse med pral' samt jollestævne for juniorer om søndagen. Sidste frist for tilmelding til sejlerfesten er søndag 18. august, med mindre der er 'udsolgt'  inden da.  
    
   
   Sydfjordsstævne 2013
     

Hesselø Rundt 31/8-19

indsendt 17. jun. 2019 01.53 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 17. jun. 2019 01.57 af Lars Plejdrup ]Hundested Motor & Sejlklub og Lynæs Sejl og Kajakklub indbyder i samarbejde til den traditionsrige Hesselø Rundt, lørdag 31. august 2019.
 
Sejladsen vil blive sejlet efter reglerne som defineret i Kapsejladsreglerne 2017-2020 Der er vil blive udskrevet løb for både med gyldigt DH-målebrev samt for turbåde uden gyldigt DH-målebrev, efter Tur-Lys.
 
Tilmelding skal ske senest 24. august 2019. Startgebyret er kr. 250, som betales på MobilePay 25590 eller ved bankoverførsel til konto 5031-0001215282. Der angives certifikat nr., klub, evt. havnepenge og navn i beskedfeltet til beløbsmodtageren. 
 
Flag- og lydsignaler afgives fra nordmolen på Hundested Havn. Varselssignal afgives kl. 08:55. Varselssignalet er enten et rødt flag, hvis Hesselø skal holdes om bagbord, eller et grønt flag, hvis Hesselø skal holdes om styrbord. Første start er kl. 09:00
 
Sejladsbestemmelserne vil mere detaljeret fremgå på klubbernes hjemmesider www.lynaes.dk og www.hms-hundested.dk
 
Skippermøde med morgenkaffe finder sted i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus kl. 07:30 den 31/8. Banens længde er 33 sømil. Omsejlingsretningen tilkendegives ved skippermødet og vises ved varselssignalet. Sejladsen slutter, når sidste båd går i mål, dog senest kl. 20:00. Præmieuddeling en time efter sidst båd i mål, senest kl. 2100. Hundested Havn tilbyder en rabatpris på havnepengene på kr. 75 uanset bådstørrelse valgfri for natten mellem 30-31/8 eller 31/8-1/9, husk at anføre hvilket døgn du overnatter ved betaling og du skal ikke anvende betalingsautomaten på havnen, men betale i Hundested Motor og Sejlklubs klubhus. 
 
Hesselø Rundt har i mange år med succes været afholdt af HMS. I 2019 står både Hundested og Lynæs` sejlklubber for arrangementet, med håb om at flere både vil deltage. Turen rundt om øen er meget smuk og der sejles langs med en af landets største sælkolonier. Der vil ikke være deltagelse for både med kun et besætningsmedlem (singlehand). Spørgsmål kan rettes til Hans-Kurt Andersen på e-mail h-k1@outlook.dk eller Niels Roos på email unroos@gmail.com

Orø Rundt 17/8-19

indsendt 25. maj 2019 21.23 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 25. maj 2019 21.26 af Lars Plejdrup ]


Holbæk Sejlklub - Orø Rundt
Holbæk Sejlklub inviterer til ca. 22 sømil distancekapsejlads rundt om Orø, lørdag 17. august. 
 
Der sejles efter World Sailing’s, regler for sejlads 2017-2020, med Skandinavisk Sejlerforbund og DS-forskrifter, samt udleverede sejladsbestemmelser. Reklamekategori C. 

Morgenmad  Kaffe/te med rundstykker fra kl. 08:00.
Start  Start kl. 10:00. Varselsskud kl. 09:55 NV for Holbæk Marina, ved Myggen.
Tidsbegrænsning 5 - 8 timer efter start, sejlads kan skydes af 30 min. efter næstsidste båd er taget i mål. Meddeles ved opslag og på skippermøde.
Program Afhentning af sejladsprogram og deltagerliste i klubhuset den 18.august mellem kl. 08:30 og 09:00.
Præmier Der er præmier for hver 3. betalende båd i hvert løb.

Præmieoverrækkelse finder sted efter endt sejlads ved SH´s klubhus.
Forplejning Salg af de berømte grillpølser med øl-vand-kaffe-the, efter endt sejlads.
Startgebyr Indsæt kr. 200,00 på reg. nr. 0520, konto nr. 0000574886.

Husk sejlnummer og navn i tekstfelt

Betaling senest den 13. august, ellers skal kvittering vises.
Tilmelding Senest mandag den 12. august 2019.

Der kan ikke eftertilmeldes, og der startes kun ved minimum 15 tilmeldte både.


Orø Rundt SingleHand 2019

indsendt 7. maj 2019 05.31 af S.R.P.I Inderfjord   [ opdateret 7. maj 2019 20.57 af Lars Plejdrup ]

ORSH sejles lørdag 25. maj 2019, og arrangeres af Orø Sejlklubs Sejladsudvalg 
Orø Rundt Singlehand

Start og mål ved Orø Havn. 
 • Kapsejladsen afvikles efter DH og med respitstart. 
 • Første båd starter planlagt klokken 10:00. Skippermøde klokken 09:00 i klubhuset på Orø Havn. 
 • Sejladsen er for alle DH-både. 
 • Et enkeltbådsløb uden yderligere løbsinddeling. 
 • Alle mod alle. 
 • Distancesejlads med start og mål på Orø. 
En helt almindelig kapsejlads. 
 • Førstepræmien vil mindst være vores vandrepokal, der indhaves af Bjarne Søeborg – Orø. 
 • Vinderen af kapsejladsen trækker desuden præmien: En anselig flaske whisky til én af de fuldførende både – alle fuldførende både deltager i lodtrækningen.
 • Deltagelse, præmier og muligheden for at vinde en stor flaske whisky m.m. er inkluderet i startgebyret på: 200,- pr. båd, der kun kan betales ved at indbetale deltagergebyret på MobilePay nr. 11014. 

Tilmeldte både slås op på www.kapsejler.dk efterhånden som tilmeldingerne løber ind. 
Tjek gerne om tilmeldingen er gået igennem. 
Ellers sendes en mail til kim<at>kapsejler.dk (<at> udskiftes med @)

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 23. maj kl. 21.00.
 
Sejladsen er i Isefjordkredsens kalender på facebook. Klubber der kommer undervejrs med denne invitation er velkomne. 

Sejladsudvalget Orø Sejlklub
4½ liter whisky = 6 flasker

1-8 of 8