Havnenyt

Opbrydning af omklædningsrum 20/1-2018

indsendt 23. dec. 2017 08.57 af Rasmus rosenkvist

Fjordens Helte

Det er blevet tid til at få sat gang i ombygning af vores omklædnings faciliteter og det hele starter med at rydde rummene, brække gulv op og fjerne jord, så der kan påbegyndes kloak arbejde og støbning af nyt gulv.

Der vil være maskiner til det tunge arbejde.

Dagens program er: 
 • Kl. 9.00 Kaffe, kringle og fordeling af dagens opgaver. 
 • Kl. 9.15 Vi begynder dagens opgaver: 
  • nedtagning af vægge der skal flyttes.
  • opbrydning af beton
  • udgravning af rum, så der kan blive plads til isolering.
 • FROKOST når vi er færdige eller synes at nu må det være nok. 
Vel mødt til en hyggelig dag i godt selskab på havnen. 
 
Havneudvalget 

Fælles oprydning 12/11-17

indsendt 24. okt. 2017 22.38 af H.S.S. Havneudvalg   [ opdateret 24. okt. 2017 22.39 ]


Fjordens Helte

Sejlsæson 2017 nærmer sig sin afslutning og de sidste både kommer på land lørdag den 11. november. Derfor slutter vi traditionen tro sæsonen af med fælles oprydning på havnen søndag den 12. november kl. 9:00. 

Dagens program er:
 • Kl. 9.00 Kaffe, kringle og fordeling af dagens opgaver. 
 • Kl. 9.15 Vi begynder dagens opgaver: 
  • Generel oprydning på havn og havneplads. 
  • Oprydning i masteskur. 
  • Beskæring af træer og buske.  
  • Bortskaffelse af affald - det vil være fint hvis nogle medbringer trailer og vil køre på genbrugspladsen i Torkildstrup med affald 
  • Diverse småreparationer på moler 
 • FROKOST når vi er færdige eller synes at nu må det være nok. 
Vel mødt til en hyggelig dag i godt selskab på havnen.
 
Havneudvalget 


Benyttelse af masteskur

indsendt 8. okt. 2017 06.35 af H.S.S. Havneudvalg   [ opdateret 8. okt. 2017 07.05 ]Der blev lørdag den 30. september ryddet op i masteskuret, så det er klar til vinterhalvårets masteopbevaring. Master og andet grej, der ikke var mærket med navn eller medlemsnummer, er lagt udenfor. Grej, der ikke er blevet mærket med navn og medlemsnummer inden fælles oprydning den 12. november, vil blive bortskaffet.  
 
Retningslinjer for benyttelse af masteskur: 
 • Masteskuret er forbeholdt opbevaring af master, og kun master, i vinterhalvåret. 
 • Masten skal være afrigget så den fylder mindst muligt, dvs. uden sallingshorn, vanter som kan afmonteres og fald trukket langs masten, og ikke kvejlet op i en stor byld for enden af masten.
 • Master mv. skal være mærket med navn, medlemsnummer og telefonnummer.
 
Invitation til fælles oprydning søndag den 12. november følger snart.
 
Det kan røbes, at vi starter med kaffe og kringle kl. 9:00, og spiser frokost efter generel oprydning på havnen og i masteskuret, beskæring af træer og buske, bortskaffelse af affald, samt småreparationer på molerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
 
Med venlig hilsen, 
Havneudvalget

Om indbrud og havnevagt

indsendt 3. okt. 2017 13.42 af Herslev Havnevagt   [ opdateret 3. okt. 2017 13.59 ]


Havnevagt / Vagthund

I tidsrummet mellem tirsdag 26. og torsdag 28. september blev juniorernes rum i masteskuret brudt op, og og der er blevet stjålet VHF udstyr og sejlerure.
 
Husk nu at passe på klubbens og jeres egne ting!
 
Hjælp med at holde øje med at klubhuset, masterummet mv. er låst når havneområdet bliver forladt.
 
Efterårets havnevagt turnus starter søndag 8. oktober.

Medlemmernes havnevagt modvirker brand, tyveri og hærværk. Medlemmernes vagter vises i kalenderen herunder. På forhånd tak til alle for indsatsen!

Havnevagt

Bådoptagninger 2017

indsendt 14. sep. 2017 13.24 af H.S.S. Havneudvalg   [ opdateret 14. sep. 2017 13.27 ]


Udsigt fra Bliss, langfredag 2014

Det varer ikke længe inden de første både skal på land. Derfor denne orientering om en ændring i forhold til tidligere.
 
Vi har ca 90 både, der skal tages op. De skulle gerne fordeles jævnt, så vi undgår meget lange dage, hvor der sidst på dagen arbejdes i mørke. Derfor vil det kun være de første 25 både på listen, der bliver taget op. 
 
Hvis der ikke er plads på den ønskede dag, må man finde en anden dag. Hvis de første optagninger ikke bliver udnyttet næsten fuldt vil der blive et problem for de sidst tilmeldte, som så selv må sørge for at få båden på land inden 1. december, hvor havnebassinet skal være ryddet.
 
Jeg håber at det vil få Jer til at melde til i god tid, hvilket gør arbejdet lettere for mig.
 
Jeg beklager at vi gør det lidt vanskeligere for Jer. Jeg håber at det går godt alligevel.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Binzer
46 40 85 09 / 21 93 85 26

PS. Jeg efterlyser hjælp til at køre traktoren for at flytte rundt på stativerne under optagningen de fire dage - lørdag 14/10, fredag 20/10, lørdag 28/10 og lørdag 11/11

Afslibning af bundmaling

indsendt 12. apr. 2017 02.40 af H.S.S. Havneudvalg   [ opdateret 12. apr. 2017 02.41 ]


Måge - Seagull

Ved fjernelse af bundmaling SKAL DER UBETINGET anvendes sammenkoblet slibeudstyr og støvsuger, så unødig støv og forurening forhindres. 
 
Herslev Strand Sejlklub har to støvsugere og tre slibemaskiner til rådighed for fri afbenyttelse. Udstyret findes i teknikrummet / vandværket, og benyttes til forsvarlig afslibning af bundmaling.
 
Det er vigtigt, at udstyret sættes på plads straks efter brug, så klubkammeraterne også kan få deres både klargjort, uden at skade sig selv eller miljøet.
 
Følg de gode råd på Dansk Sejlunions hjemmeside under fanen Bådejer.

Med sejlerhilsen, 
Bestyrelsen og havnefogederne
 
 
 
Bundmaling
Et eksempel (fra udlandet) på uforsvarlig afslibning af bundmaling.

Frihavnsmærker 2017

indsendt 2. apr. 2017 14.33 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 2. apr. 2017 15.12 ]

Detaljekort over Herslev havn
Frihavnsmærker 2017 påsættes bådene inden pinse, såfremt de fører oplysninger jævnfør vores havnereglement:
 • 4.11 Alle både, hjemmehørende i Herslev Strand Sejlklub, skal føre HSS – stander og være forsynet med navn, hjemsted og let synlig label med medlemsnummer.
Label med medlemsnummer kan sættes foran på masten, eller hvor frihavnsmærket normalt sidder.
 
 
Se også www.frihavne.com
 
Havnen lidt fra oven

Vand på havnepladsen

indsendt 10. mar. 2017 08.12 af H.S.S. Havneudvalg   [ opdateret 10. mar. 2017 08.13 ]Lørdag 11. marts åbnes for vandet på havnepladsen, så vi kan komme igang med at få bådene klargjort til en ny sæson. Der lukkes for vandet igen, hvis der skulle komme 'slem' nattefrost. 
Det varer et stykke tid, inden der åbnes for vand på broerne. 

Med venlig hilsen
Niels Wolff
 

Havnevagter - forår 2017

indsendt 4. mar. 2017 21.57 af Herslev Havnevagt   [ opdateret 4. mar. 2017 22.10 ]


Havnevagt på Herslev havn

I klubhuset er der opsat liste med tildelte havnevagter i perioden 18. marts til 6. maj. Listen kan hentes som PDF-fil herunder; og vagterne vises i kalenderen: 

Havnevagt


Tak for indsatsen!

indsendt 3. feb. 2017 23.13 af Herslev Havnevagt   [ opdateret 4. feb. 2017 00.13 ]


Havnevagt / Vagthund

Stor tak til de mange medlemmer, der har taget deres vagt-tjans, og passet på sejlklubbens og klubkammeraternes værdier, forår og efterår.
76 medlemmer har passet alle tildelte vagter i to år - se listen herunder - de vil modtage en takke-gave ved generalforsamlingen 4. marts (hvis leverandøren får den klar, som lovet).
6 Kurt O 669 Preben L J 913 Henrik T 1220 Rasmus R
47 Asger S 687 Jesper K P 941 Kurt H 1283 Peter J
69 Erling P 690 Jan K 955 Dorte T 1292 Klaus E A
133 Steen M 702 Kristoffer W 988 Finn R 1319 Richard B
165 Erling K 707 Niels W 998 Johnny P 1370 Lena G
167 Inge P 710 Søren R W 1011 Christian T 1375 Bo N / Lasse L
287 Klaus H 725 Mejnert R 1023 Jørgen N 1390 Thomas K
304 Otto H 751 Leif K 1036 Hemming S 1452 Christian L C
310 Hans O 762 Steen K 1046 Lars P 1508 Mogens K O
393 Henry S 768 Birthe 1048 Hein B 1602 Ole P R
394 Poul B 783 Bent S 1071 Jim H 1667 Jacob H O
413 Ole K H 788 Lars B 1092 Tommy 1704 Michael A
455 Gunnar T 790 Bent P 1103 Henrik B-C 1715 Jørgen D R
470 Finn L N 794 Jan Q H 1134 Kristian B 1723 Kim E J
539 Alain B 799 Helene R W 1168 Jan H 1729 Mikkel P
614 Max H 837 Dan P 1188 Erling O 1731 Uffe H
616 Knud B 862 Jørgen B 1193 Ida L 1761 Per R
639 Carsten J 887 Gert F 1216 Mogens H 1767 Henrik W H
659 Lars J A 898 Henrik M 1218 Peter F 1775 Ib J

Efter generalforsamlingen vil en liste med tildelte vagter i perioden 18. marts til 6. maj kunne findes i klubhuset, og på hjemmesiden.
Alle medlemmer kan ønske sig en dato for en havnevagt i foråret, og råde over klubhuset fra 18:00 til 06:00 ifm. vagten, hvis klubhuset ikke er booket til klubaktivitet eller privat udlån (se kalender på forsiden) inden 28. februar. Det er en glimrende mulighed for en middag med udsigt og gode venner, fejring af en fødselsdag, bryllupsdag, eller noget helt andet. 
Skriv dig på listen i klubhuset, i løbet af februar, hvis det er noget for dig.

1-10 of 98