Indmeldelse i Herslev Strand Sejlklub

Indmeldelse sker via dette link. Når du har valgt medlemskategori (Senior, Junior eller Støttemedlem), skal du udfylde navn, adresse, kontaktoplysninger og fødselsdato. 

Vi vil opfordre til at du sætter dig ind i klubbens aktiviteter, regler, og klubkammeraternes forventning om din deltagelse i frivilligt arbejde efter bedste evne. På den måde er du sikker på at få det maksimale ud af dit medlemsskab.
  
Det er et krav, at alle både på sejlklubbens område er ansvarsforsikrede. Når du er blevet medlem, er din båd også velkommen - men først når du har afleveret en kopi af bådens ansvarsforsikring til havnemyndigheden / havnefogeden.

Sejlklubbens privatlivspolitik er beskrevet her...