Sjælland Rundt På Indersiden

Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser for sejl- og motorbåde. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks til cirka hundrede både. 

Motorbåde sejler tur for sjov - og for hyggens skyld - mens sejlbådene sejler cruisingregatta (ræs for sjov), og kapsejlere dyster efter kapsejladsreglerne. 
  
Vælg fra menuerne til højre, eller klik på kortet for at læse mere om sejladsen.
  
https://sites.google.com/site/herslevstrandsejlklub/srpi 
 
Vi er medskyldige i SRPI, der er Isefjordkredsens største sejlads, og som arrangeres af Herslev Strand Sejlklub og Isefjordkredsen i samarbejde med en gruppe ildsjæle fra klubber rundt omkring i Roskilde Fjord og Isefjord. 
 
Siden den første SRPI, hvor HSS deltog med fem af seks deltagende både, har HSS hvert år stillet med den største armada ved Sjælland Rundt På Indersiden. Uden HSS-ernes opbakning, var sejladsen aldrig blevet det, den er i dag!