Ringøen Rundt, 29. maj 2014

Nogle har religionen kær og fejrer Kristi himmelfartsdag sammen med ligesindede i kirken. Andre - herunder medlemmer af HSS - fejrer dagen med at sejle Ringøen Rundt.
  
Sejladsen opstod dengang man skulle sejle rundt om alt muligt, Sjælland, Fyn, Samsø, Hesselø og mange andre øer. Helge Kingo foreslog at vi i Herslev også skulle sejle rundt om noget. Det blev så Ringøen, som vi siden har sejlet rundt om i mere end 30 år.
  
I de sidste mange år har Banner-Bent arrangeret sejladsen og skaffet præmier til alle. I år måtte han på grund af sygdom melde fra; men heldigvis har han sat det i så faste rammer at 17–18 besætninger i år mødte op med madkurve mm. opsat på at få en fin dag på fjorden i gode klub-venners lag.
 
En god dag fik vi. En fin sejlads til Kattinge vig i bliden bør. Henry, der som første båd ankrede op, fik efterhånden alle os andre fortøjet på siden så han havde noget at bære på. Til gengæld inhalerede vi vores egen proviant. Vi nød det gode vejr, og besøgende og snakken gik livligt på tværs af alle bådene.
 
Da det blev tid til hjemturen fik vi et herligt kryds over bredningen inden vi med slæk på kunne gå det sidste stykke fra Revet til Herslev. En dejlig sejlads og en dejlig dag rigere.
 
Vi håber at Banner Bent melder sig på broen snarest. Det er nu bedst med ham ved roret.
 
Jes 
 
Skippermøde Afgang mod Ringøen
Ringøen Rundt Ringøen Rundt
 
Flere foto's findes i dette album...