Praktiske oplysninger 2013

Praktiske oplysninger om sejlerskolen i 2013:
 
Alle er velkomne i HSS Sejlerskole. Vi sejler tirsdage fra kl. 18.15 – ca. 22.00.
 
Vi mødes kl. 18.15 ved klubhuset. Efter ”mønstring” går eleverne til deres båd og begynder klargøring. Eleverne er også med til at ordne båden bag efter og eleverne fører logbog.
 
Efter sejladsen er der kaffe/kage/brød og nogle gange et teoretisk indslag. Det hænder at vi dropper teorien og tager kaffen i en nabohavn eller for svaj.
 
Kage medbringes på skift. Båd(e) der har kage med, sejler først ind og lave kaffe, dække bord mm. Til gengæld skal alle rydde op efter sig selv!
 
Der er sejlerskole uanset vejret. Ofte er det bedre end lovet  og vi kan næsten altid sejle. I tilfælde af meget dårligt vejr laver vi teori mm. i klubhuset.
 
Undervisningen er gratis. Der betales 200 kr. en ”kaffe og kvajekasse” som bl.a. er en slags kollektiv forsikring, hvis noget sker.
 
Senest efter to gange skal man meldes ind i HSS. Se takstbladet på hjemmesiden.
 
Der udleveres et elevhæfte. De ting, der står der i, når vi igennem før sæsonen slutter, men måske ikke helt i sammen rækkefølge som i hæftet.
 
Hvis man i øvrigt vil lære noget om bådens røgt og plejer: optagning, (af)rigning, klargøring osv. så tilbyd at hjælpe. Der er altid bådejere der kan bruge en ekstra hånd, og som gerne lærer fra sig.
 
Sæsonen kan sluttes med aflæggelses af duelighedsprøve. Man skal indstilles til det og det kræver mindst to sæsoners undervisning, med mindre man faktisk har erfaring fra tidligere. Der opkræves et prøvegebyr på 150 kr.
 
Den teoretiske del af duelighedsbeviset kan læres på aftenskoler som FOF og AOF.
 
Husk varmt tøj (gerne lag-på-lag) samt regntøj og praktisk fodtøj uden såler der gemmer på småsten eller sætter sorte mærker. Redningsveste kan i første omgang lånes.
 
Datoer:
  • 30. april kl. 18.15 Informationsmøde for nye elever
  • 7. maj kl. 18.15 Første gang på vandet
  • 22. juni (lørdag) Heldagstur. Vi opfordrer alle til at deltage denne dag.
  • 25. juni Sidste gang før sommerferien
  • 6. september (fredag) Mørkesejlads (dvs. vi kommer sent hjem)
  • 17. september Afslutning. Vi spiser sammen efter sejladsen.
Prøveaflæggelse fastlægges, når vi ved hvem der skal til prøve. Men det bliver en lørdag eller søndag formiddag.
 
Afbud skal meldes på en af disse måder: A. Tirsdagen før. B. Til skipper på skolebåden C. På mail til Dorte. D på SMS til Henrik
  • Dorte Thygesen Tlf: 57 82 07 32. dortethygesen<>stofanet.dk
  • Henrik Bay-Clausen Tlf: 46 48 15 45 / 21 49 10 57. hc0147<>mail.dk.