Hvordan lærer jeg at sejle i HSS ?

Mange medlemmer er startet i sejlerskolen, der tilbyder en grundlæggende sejladsmæssig uddannelse, og tillige er en rigtig god måde for nye medlemmer at lære klublivets glæder at kende. 
 
En tirsdag aften i maj på Sejlerskole   En tirsdag aften i maj på Sejlerskole

Sejlerskolen for voksne er et tilbud for dig der aldrig har sejlet og for dig der vil genopfriske eller forbedre det du kan. Sejlerskolen foregår i private både eller måske har du lige købt en båd så kan undervisning også ske i elevens egen båd.

Vi lægger vægt på at det både skal være lærerigt og hyggeligt og så er vi ikke en ”certifikatfabrik”.
 
Praktiske oplysninger om sejlerskolen i 2020:
 
Vi starter med informationsmøde tirsdag 28. april kl 19:00 med tilmelding på mail til Christian. 
For elever som ønsker at deltage skal vi have skriftligt navn – email – telefonnr – kontaktperson i land samt sejlerfaring. 
 
All er velkomne i HSS Sejlerskole. 
Vi sejler tirsdage fra kl. 18:15 – ca. 22:00 i havn ca 21:00. Start 8. maj. 
 
Elever vil som udgangspunkt blive tilknyttet fast instruktør og båd som derefter udveksler kontaktnumre således at afbud er direkte fra elev til instruktør og omvendt.
 
Vi mødes kl. 18:15 ved klubhuset. Efter ”mønstring” går eleverne til deres båd og begynder klargøring. Eleverne er også med til at ordne båden efter sejlads.
 
Senest efter to gange skal man meldes ind i HSS, som aktiv senior. Se takstbladet på hjemmesiden

Efter sejladsen er der kaffe/kage/brød (kagelisten vil blive lagt ud på FB) og nogle gange et teoretisk indslag. Alt sammen i klubhuset. Det hænder at vi dropper teorien og tager kaffen i en nabohavn eller for svaj.
 
Kage medbringes på skift. Båd(e) der har kage med, sejler først ind og lave kaffe, dækker bord mm. Til gengæld skal alle rydde op efter sig selv!
 
Der er sejlerskole uanset vejret. Ofte er det bedre end lovet, og vi kan næsten altid sejle. I tilfælde af meget dårligt vejr laver vi teori mm. i klubhuset.
 
Undervisningen er gratis. Der betales 400 kr. til en ”kvajekasse” som er en slags kollektiv forsikring, hvis noget sker.
 
Der udleveres et elevhæfte. De ting, der står der i, når vi igennem før sæsonen slutter, men måske ikke helt i sammen rækkefølge som i hæftet.
 
Hvis man i øvrigt vil lære noget om bådens røgt og plejer: optagning, (af)rigning, klargøring osv. så tilbyd at hjælpe. Der er altid bådejere der kan bruge en ekstra hånd, og som gerne lærer fra sig.
 
Sæsonen kan sluttes med aflæggelse af duelighedsprøve. Man skal indstilles til det og det kræver mindst to sæsoners undervisning, med mindre man faktisk har erfaring fra tidligere. Der opkræves et prøvegebyr.
 
Den teoretiske del af duelighedsbeviset kan læres på aftenskoler som FOF og AOF.
 
Husk varmt tøj (gerne lag-på-lag) samt regntøj og praktisk fodtøj uden såler der gemmer på småsten eller sætter sorte mærker. Redningsveste kan i første omgang lånes.
 
Datoer:
 • 28. april kl. 19:00 Informationsmøde for nye og gamle elever
    
 • 5. maj kl. 18:15 Første gang på vandet 
   
 • 21. maj  Sejlerskolen deltager i Ringøen Rundt
   
 • 14. juni  Heldagestur for instruktører, der har tid, samt interesserede elever
    
 • 16. juni  Sidste sejlerskoledag før sommerferien. 
   
 • 11. august Første gang efter sommerferien 
   
 • 22. september Mørketur vi drikker kaffe før sejladsen 
   
   
 • 29. september Afslutning. Vi sejler en kort tur, derpå spisning med medbragt mad fra tag-selv bord og en snak om den gode sæson vi har haft 
   
 • Dette skulle give 15 sejlerskole dage. 
Prøveaflæggelse fastlægges, når vi ved hvem der skal til prøve; men det bliver en lørdag eller søndag formiddag. 
 
Kontaktpersoner i HSS sejlerskole:
 • Christian Thorborg - Tlf: 20 29 17 31 - chrthorborg<>gmail.com 
 • Henrik Thomasen - henrik4374<>gmail.com
Herslev Strand Sejlklub sejlerskole:
 • Medlemmer der vil lære at sejle. 
   
 • Medlemmer der vil have mere rutine. 
   
 • Medlemmer der vil have større fortrolighed med deres båd. 
   
 • Medlemmer der vil deltage i hyggelig sejlads/socialt samvær ved kaffen. 
   
 • Alle er velkomne hvis der er plads på bådene.
  I modsat fald må vi prioritere de der vil lære at sejle. 


Herslev Strand Sejlklub har også tilbud til...
 • Børn og unge, fra cirka 8 til 25 år - se her...
 • Voksne med sportslige amitioner kan hjælpes til en gasteplads på én af klubbens kapsejlende både ved aftenkapsejladserne - se her...