De glade 60'ere - HSS' autonome seniorer

De glade 60'ere er vist ét af sejlklubbens mest aktive udvalg. Her kan du læse lidt om aktiviteterne i den autonome gruppe glade 60'ere, hvor sejlklubbens senior medlemmer mødes for at udveksle sobre og sandfærdige historier, arrangere oplevelser, netværke med ligestillede, og tage på fælles sejlerudflugter. 
 
Kontaktinfo for gruppens talsmænd findes her...

OBS glade 60ere

indsendt 31. okt. 2018 08.35 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 6. nov. 2018 11.08 ]

    
    
 


 

I november 2018:
Sædvanligt møde sidste hverdag (30. november) - en glad 60er fejres

I december 2018:
Julefrokost mandag den 10.12.2018 kl. 12.00 i klubhuset
    - kaffekassen sponsorerer 1 snaps, en ramme øl, vand, brød, og smør/fedt og kaffe - muligvis               også en brunkage
    - en glad 60er sponsorerer en ramme øl
    - hver deltager medbringer fastflydende proviant til eget og naboens forbrug

I januar 2019:
Tirsdag den 22. januar 2019 besøger vi H.C. Ørstedværkets dieselmotor.
    - En glad 60er undersøger nærmere vedrørende rundviser, frokost og mødetidspunkt. Når       info er klar, meddeles de på denne side

NB: på vores møde i dag satte vi rekord - antal deltagere svarede til to skiveskårede franskbrød, ikke alle fik to skiver. Vi må have flere skiver fremover


Er du forvirret

indsendt 7. okt. 2018 03.22 af Herslev Strand Sejlklub

I kalenderen på hjemmesiden er mødetidspunktet kl. 10.00 i nogle tilfælde blevet til 11.00. Har ikke fundet ud af hvorfor (ikke operatørfejl) men tidspunktet er sidste hverdag i måneden kl. 10.00 - basta.

Dog ikke i december - dato i aftales ved det kommende møde.

Talsmand  

Tid for de Glade 60ere - igen

indsendt 8. sep. 2018 05.10 af Herslev Strand Sejlklub

Herslev Strand Sejlklub
 


 

Efter en fantastisk sommer, er det tid for de aktive Glade 60ere.


Vi mødes som bekendt den sidste hverdag måneden - kl. 10..00 i klubhuset. Vi drikker en kop kaffe og spiser en ostemad, medens "snakken går", herunder planlægning af forskellige aktiviteter. Ideer til aktiviteter kommer deltagerne med, og erfaringen har vist, at vi også i den kommende tid kan glæde os til gode oplevelser.

Vi ses fredag den 28. september - vel mødt.

Flådestationen er besøgt

indsendt 9. mar. 2018 03.21 af Herslev Strand Sejlklub

     

Herslev Strand Sejlklub
 


 

Flådestationen besøgte vi torsdag den 8. marts.


Dorte skrev i aftes i en mail, til den super gode rundviser Trine, følgendet:

"Jeg synes, det var en rigtig god tur til Korsør. Alle var glade for at være med.
Derfor har jeg skrevet til Trine og fortalt hende, at alle havde en god oplevelse. Jeg takkede hende for en engageret og levende rundvisning og fortalte også, at vi følte os meget velkomne, da vi nåede frem til Marineforeningen."

Vi kan kun være enige med Dorte.

Flådestationen -17 deltagere

indsendt 12. feb. 2018 09.24 af Herslev Strand Sejlklub

Herslev Strand Sejlklub
 


 

Flådestationen - besøger vi torsdag den 8. marts.


Fælles privat transport - vi mødes kl. 9.00 på kirkepladsen i Herslev.

Hvis nogen syntes det er mere praktisk, at køre direkte eller lave opsamling i et andet sted, vil vi gerne vide det, sådan at vi ikke venter i Herslev.

Hvi nogen har ledige pladser eller nogen mangler en plads, kontakt en af nedenstående.

Deltageroversigt er sendt ud på mail, sådan at alle kan blive informeret og planlægge transport.

Vi skal være ved Flådestationen senest 10.15. Adressen er Sylowsvej 8, 4220 Korsør

Husk: vi besøger også Marineforeningen, som kan servere biksemad og dobbelt spejlæg til 125 kr.

Kontakt Dorte Thygesen, mail dortethygesen@stofanet.dk, eller Henry

Flådestationen - 2 deltagere

indsendt 9. feb. 2018 01.44 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 9. feb. 2018 01.49 ]

Herslev Strand Sejlklub
 


 

Flådestationen - besøger vi torsdag den 8. marts.


To deltagere mere, og turen gennemføres

Fælles privat transport - vi mødes kl. 9.00 på kirkepladsen i Herslev.

Efter rundvisning besøg hos Marineforeningen, som kan servere biksemad og dobbelt spejlæg til 125 kr.

Turen er åben for alle .

Tilmelding til Dorte Thygesen, mail dortethygesen@stofanet.dk,


Flådestationen og marineforeningen i Korsør

indsendt 31. jan. 2018 08.25 af Herslev Strand Sejlklub

Herslev Strand Sejlklub
 


 

Flådestationen og marineforeningen i Korsør - besøger vi torsdag den 8. marts.


Rundvisning fra kl. 10.30 - 12.30

Fælles privat transport aftaler deltagerne selv, men vi mødes kl. 9.00 på kirkepladsen i Herslev.

Efter rundvisning besøg hos Marineforeningen, som kan servere biksemad og dobbelt spejlæg til 125 kr.

Turen er åben for alle HSS medlemmer, samt venner af HSS medlemmer.

Tilmelding senest 9. februar 2018 til Dorte Thygesen, mail dortethygesen@stofanet.dk, med oplysning om navn, som Dorte skal oplyse til flådestationen. Oplys også om du ønsker biksemad. Egen madpakke er også mulig hos Marineforeningen.

Vi skal være mindst 15 deltagere, gerne flere, fri entre.

NB: adressen på flådestationen og mødested i Korsør oplyses senere. 

Tøjhusmuseet, flådestationen

indsendt 6. jan. 2018 05.33 af Herslev Strand Sejlklub

  Herslev Strand Sejlklub
 


 

Tøjhusmuseet - besøger vi onsdag den 17. januar.
Rundvisning, ingen mulighed for rabat, derfor rundgang på egen hånd/samlet flok.
Entre 75 kr.

Vi mødes hos Jette og Henry Brobyvej 80 2650 Hvidovre - gode P muligheder.

Tidsplan: vi går i samlet flok fra Brobyvej 80 kl. 9.35, taget S tog og bus til Tøjhusmuseet, ankomst kl. 10.27.
Leif er valgt som rejseleder. Husk rejsekort.

Mussets adresse er Tøjhusgade 3 1220 København K. Se god info på museets hjemmeside https://natmus.dk/museerne/toejhusmuseet

Frokost kl. 13.30 hos Jette og Henry
Jette inviterer på en let frokost, kaffekassen giver en øl/vand til maden.

Tilmelding til Henry: jhp@jettehenry.dk. senest 14. januar

Flådestationen og marineforeningen i Korsør - besøger vi torsdag den 8. marts.

Vi skal være mindst 15 deltagere, gerne 20. Entre, vist nok fri. 

Rundvisning fra kl. 10.30 - 12.30, transport og mødetid for transport aftales senere.

Efter rundvisning besøg hos Marineforeningen, som kan servere biksemad og spejlæg til 120 kr.

Turen er uegnet for gangbesværede, og inden turen skal v oplyse navn på deltagerne.

Dorte er tovholder

Julefrokost og så kultur

indsendt 2. dec. 2017 01.32 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 2. dec. 2017 02.49 ]

  
    
 


 

I januar - den 17. (tidspunkt på dagen kommer senere) arrangeres besøg på Tøjhusmuseet.

Det undersøges om vi har råd til betalt rundvisning. Hvis vi bliver 12 - 15 deltagere om at dele udgiften, er der formentlig råderum i husholdningsbudgettet.

Transport og andre praktiske forhold taler vi om ved vores julefrokost.

Husk julefrokosten den 13. december kl. 12.00. Kaffekassen sponsorerer noget - se forrige opslag.

MHV 802 oplevelser

indsendt 26. maj 2016 01.00 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 26. maj 2016 20.41 af Herslev Strand Sejlklub ]


De glade 60ere har haft super oplevelser på Øresund. Leo har sendt vedlagte link - se selv:
Vi siger tak.

1-10 of 11